Vývoz odpadov v júly 2023

30.06.2023 08:05

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V JÚLY 2023

Plasty + kov: 24. júla (vrecia + kontajnery Niž.Malatíny)

Sklo: 28. júla

TKO: štvrtky 6. a 20. júla

Vývoz papiera sa v mesiaci júl neuskutoční.

Upozornenie: zberová spoločnosť zbiera odpad už od 6. hodiny ráno, preto prosíme občanov o vykladanie nádob/vriec večer pred zberom alebo skoro ráno v deň zberu. Zberová spoločnosť ďalej žiada podnikateľské subjekty o riadne označovanie zberných nádob, aby bolo možné posúdiť, či sa jedná o podnikateľský subjekt alebo o občana.

Ďakujeme, že separujete a udržiavate poriadok v obci.

Leták na stiahnutie