Veterinárne opatrenie - výskyt vtáčej chrípky

01.06.2023 15:40

!!! POZOR !!!

VÝSKYT VTÁČEJ CHRÍPKY

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš (RVPS) na základe potvrdenia výskytu vysoko infekčnej vtáčej chrípky voľne žijúcich vtákov na vodnej nádrži Bešeňová nariaďuje právnickým aj fyzickým osobám - chovateľom vykonať príslušné opatrenia, ktoré sú uvedené v priloženom dokumente.

Nariadenie RVPS