Vakcinácia psov

19.06.2023 09:30

VAKCINÁCIA PSOV PROTI BESNOTE

Oznamujeme majiteľom psov, že v pondelok 19. júna 2023 v čase od 17:30 do 18:00 hodiny bude v našej obci pred obecným úradom prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote. Vakcinovať bude MVDr. Michal Barťák. Vakcinácia je možná len u čipovaných psov. Nezačipované psy bude možné začipovať priamo na mieste pred samotnou vakcináciou. Poplatok za vakcináciu je 10 EUR, za čipovanie 15 EUR. Pri vakcinácii musia byť psy v sprievode dospelej osoby.