Vývoz odpadov v máji 2023

02.05.2023 11:30

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V MÁJI 2023

Plasty + kov: 25. máj (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

Sklo: 31. máj

TKO: štvrtky 11. a 25. máj

Vývoz papiera sa v mesiaci máj neuskutoční

Upozornenie: zberová spoločnosť zbiera odpad od 6:00 hod. ráno, preto prosíme občanov o vykladanie zberových nádob/vriec večer pred zberom alebo skoro ráno v deň zberu. Zberová spoločnosť ďalej žiada podnikateľské subjekty o riadne označovanie zberných nádob, aby bolo možné posúdiť, či sa jedná o podnikateľský subjekt alebo o občana. Ďakujeme za pochopenie.

Leták na stiahnutie