Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

13.06.2019 13:40

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru PDF
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru PDF