Voľby do orgánov samosprávnych krajov

03.10.2017 15:30

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosptávneho kraja - PDF
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - Volebný obvod č. 5 - PDF