Voľby do orgánov samosprávnych krajov

17.08.2017 14:35

Elektronická adresa na doručenie "Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  - PDF