Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania a konania o dodatočnom povolení stavby"

30.04.2019 14:30

Verejná vyhláška Sojka Invest č. 151/2019 zverejnené od 30.04.2019 do 14.05.2019 PDF