Verejná vyhláška "Areál karavanového kempu - SO 07 - komunikačná prípojka a spevnené plochy" - dodatočné povolenie stavby"

14.08.2019 09:40

Areál karavanového kempu SO -07 - Komunikačná prípojka a spevnené plochy PDF