Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - "Areál karavanového kempu"- PDF