Vakcinácia psov

16.06.2022 13:50

VAKCINÁCIA PSOV PROTI BESNOTE

Oznamujeme majiteľom psov, že v pondelok 20. júna 2022 v čase od 17:30 do 18:00 hodiny bude v našej obci pred obecným úradom prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote. Vakcinovať bude MVDr. Michal Barťák. Vakcinácia je možná len u čipovaných psov. Nezačipované psy bude možné začipovať priamo na mieste pred samotnou vakcináciou. Poplatok za vakcináciu je 10 €, poplatok za čipovanie je 15 €. Pri vakcinácii musia byť všetky psy v sprievode dospelej osoby.

Plagát_vakcinácia