Upozornenie Správy ciest ŽSK

10.05.2018 15:15

Porušovanie §-u 10, od.1, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách - upozornenie -  PDF