Registrácia chovov ošípaných usmernenie

25.09.2019 16:40


Zásady prevencie možného šírenia AMO - PDF
Registrácia chovu usmernenie - PDF
Registrácia chovu tlačivo - PDF
Postup pri registrácii chovu - PDF