RÁMCOVÝ NÁVRH CESTOVNÉHO PORIADKU ŽSR (GVD) PRE OBDOBIE 2018/2019 - PRIPOMIENKOVANIE

29.05.2018 10:50

http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy-uzemneho-planovania/doprava/oznamy-zmeny-cestovne-poriadky-dopravne-licencie/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsr-gvd-obdobie-2018-2019-pripomienkovanie.html