Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020

29.06.2020 09:45

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva zverejnená 29.06.2020 PDF