Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o termínoch úplnej uzávierky cesty I.triedy katastra obce Strečno a katastra mesta Vrútky

03.11.2016 10:20

Uzávierka cesty Strečno PDF