Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

13.04.2021 08:15

Okresný úrad Žilina, odbor strostlivosti o ŽP zaslalo verejnú vyhlášku - oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja". Viac TU

Oznámenie o stategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho kraja