Oznam LVS a.s.

25.03.2024 10:15

LVS INFORMUJE

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. (LVS) informuje odberateľov, že zamestnanci vodárenskej spoločnosti budú vykonávať okrem pravidelných odpočtov a výmeny vodomerov aj nepravidelné a náhodné kontroly odberných miest a kontrolné odpočty vodomerov z dôvodu skvalitnenia služieb pre zákazníkov. Viac informácií nájdete v priloženom ozname LVS.

Oznam LVS