Opatrenie RÚVZ pri ochrane verejného zdravia

16.09.2020 07:45

Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši oznamuje opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši pri ochrane verejného zdravia PDF