Návrh VZN 1/2023

27.11.2023 10:20

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Malatíny č. 1/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Malatíny, zverejnený dňa 27.11.2023 PDF