Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod bradlom v katastri obce Strečno

13.10.2017 14:00

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno PDF