Informácia o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine v mesiaci júl 2017

29.06.2017 15:20

Informácia o zjazdnosti cesty PDF