Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

14.06.2018 16:15

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.06.2018 od 7,00 hod. PDF
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 15.06.2018 od 7,00 hod. do odvolania PDF