Zrušenie veterinárneho opatrenia

24.08.2023 13:30

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš zrušuje veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat vydané dňa 01.06.2023 v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy (vtáčia chrípka) u voľne žijúcich vtákov v katastrálnom území Vlašky (Vodná nádrž Bešeňová). Zrušenie opatrenia TU