Zmena CP od 01.06.2020 - ARRIVA Liorbus

30.05.2020 14:55

Spoločnosť ARRIVA Liorbus a. s. oznamuje zmenu režimu CP prímestská autobusová doprava (PAD) s účinnosťou od 01.06.2020.

PAD od 01.06.2020 pdf

dezinfekcia PAD pdf 

ARRIVA Liorbus a.s. zároveň oznámuje, že od 01. 06. 2020 bude PAD prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Cestovné poriadky budú v čo najkratšom termíne  prístupné na stránke http://www.cp.sk, resp. si Vám dovoľujeme dať  do pozornosti oznam na webovom sídle dopravných spoločností:

SAD Žilina, a.s.

https://www.sadza.sk/aktualita/674-specialny-rezim-premavania-autobusov-od-01--juna-2020/

ARRIVA Liorbus, a.s.

https://arriva.sk/liorbus/liptov-a-orava-zoznam-pridanych-dopravnych-spojov-nad-ramec-prazdninoveho-rezimu-pre-ziakov-a-zamestnancov-do-ms-a-zs/