Zaslanie záverečného stanoviska - zverejnenie

21.03.2023 13:40

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP zaslal záverečné stanovisko k strategickému dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027"

zaslanie

záverečné stanovisko