Zápisnice a uznesenia

    • 2012

      10.04.2015 08:47

      Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 13.12.2012 - PDF  Uznesenie prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malatínoch dňa 19.09.2012 - PDF ... VIAC