Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

28.06.2018 08:20

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa PDF