Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.08.2020 do odvolania

13.08.2020 07:00

Od 13.08.2020 od 07:00 hod. - do odvolania vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš PDF