Verejná vyhláška - Vodoprávne povolenie - IBV Malatíny

11.05.2022 14:10

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "IBV Malatíny" SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu PDF