Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - IBV Malatíny

23.02.2022 15:05

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu "IBV Malatíny" SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu PDF