Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - IBV Malatíny

10.06.2021 15:30

Verejná vyhláška  - oznámenie o začatí územného konania  na stavbu "IBV Malatíny - 11 RD" PDF