Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania."

30.04.2019 14:30

Verejná vyhláška Sojka Invest č. 152/2019 zverejnené od 30.04.2019 do 14.05.2019 PDF