Verejná vyhláška Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

23.05.2019 13:45

list PDF
Oznámenie o strategickom dokumente PDF
Príloha PDF
Plán udržateľnej mobility - mapa - PDF