Verejná vyhláška

27.06.2018 14:00

Oznámenie o prerokovaní návrhu : "Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Partizánska Ľupča" - PDF