Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - "Elektrifikácia časti obce Malatíny-trafostanica" - PDF