Uznesenie vlády SR o zákaze zhromažďovania nad 6 ľudí

14.10.2020 08:05

Odbor krízového riadenia OÚ Liptovský Mikuláš oznamuje uznesenie vlády SR o zákaze zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Poznámka: zákaz zhromažďovania nezamieňajte so zákazom organizovania hromadných podujatí, ktorý upravuje opatrenie ÚVZ SR. PDF