Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu

12.11.2020 07:45

V prílohe zverejňujeme Uznesenie vlády SR č. 718 zo dňa 11.11.2020, na základe ktorého sa sa núdzový stav na postihnutom území SR predlžuje o 90 dní PDF