Uznesenie vlády SR o obmedzení slobody pohybu a pobytu

23.10.2020 14:15

Vážení občania, zverejňujeme uznesenie vlády SR č. 678/2020 o obmedzení slobody pohybu a pobytu obyvateľov SR zákazom vychádzania od 24.10.2020 (sobota) do 01.11.2020 (nedeľa), pričom pre okres Liptovský Mikuláš platí obmedzenie slobody pohybu a pobytu podľa časti A.2 uznesenia (vyznačené farebne) PDF