Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prijímania detí do MŠ

07.05.2020 08:40

Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Predmetné usmernenie nájdete na adrese:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/