Usmernenie Hlavného hygienika SR-COVID 19 - aktualizácia č.9

14.09.2020 07:30

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš zverejňuje deviatu aktualizáciu Usmernenia HH SR-COVID19 PDF