Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "RIUS - ZaD č. 2"

21.10.2021 15:25

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre "Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2". Rozhodnutie TU , zverejnené dňa 21.10.2021. Celý proces, spolu s rozhodnutím je zverejenný na stránke www.enviroportal.sk.