Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš - Usmernenie zo dňa 19.3.2020

19.03.2020 17:50

10 odporúčaní pri COVID 19 PDF
Čo robiť ak ste chorý PDF
Osoby s vyšším rizikom ochorenia PDF
Pomoc sebe a druhým PDF