Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

06.12.2018 14:00

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF