Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

01.02.2018 14:10

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin PDF