Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

09.01.2020 15:20

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín  PDF