Oznámenie o dražbe

02.07.2020 09:00

Správca a dražobník JUDr. Janka Grolmusová vyhlasuje dražbu nehnuteľného majetku PDF