Orálna vakcinácia líšok proti besnote

01.04.2021 07:35

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 06.04.2021 do 18.04.2021 bude v okrese Liptovský Mikuláš prebiehať orálna vakcinácia líšok proti besnote. Viac TU