Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - uvoľňovanie opatrení

22.04.2020 19:15

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - otvorenie niektorých prevádzok - PDF