Opatrenie Hlavného hygienika SR vo veci opatrení COVID-19 aktualizácia

05.05.2020 10:25

S účinnosťou od 01.05.2020 a 06.05.2020 platí nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa aktualizuje opatrenie hlavného hygienika SR vo veci COVID-19.

PDF